2c8 Modeling Tool Level 2

2c8 Modeling Tool Nivå 2

Denna fortsättningsutbildning riktar sig till dig som har den grundläggande kunskapen av 2c8 Modeling Tool och som vill maximera nyttan i verktyget genom att förstå och använda fler funktioner för att samla information, analysera och presentera den för slutanvändare. Syftet med utbildningen är att du skall kunna hantera och dra nytta av möjligheterna som finns …

2c8 Modeling Tool Nivå 2 Läs mer »