Webbprofilen och publicering

Nuvarande status
Ej anmäld
Pris
Kommer snart

Denna fokusutbildning riktar sig till dig som vill lära dig mer om Webbprofilen. Utbildningen är av ”HandsOn-karaktär”, vilket gör att du kommer få arbeta i verktyget under utbildningen.

Syftet med utbildningen är att du ska få förståelse för hur och varför man använder webbprofilen samt känna dig trygg med hur man presenterar olika typ av information och anpassar slutanvändargränssnittet genom publiceringar till webben.

Efter avslutad utbildning har du kunskap om:

  • Webbprofiler och publiceringsplatser
  • Hur du justerar och anpassar innehåll i webbprofilen
  • Hur du publicerar till webben

Förutsättningar

Beräknad tidsåtgång för utbildning

8 timmar.

För att kunna genomföra de olika delarna i utbildningen behövs en exportfil.

Hur du importerar exportfilen kommer att visas i utbildningens avsnitt förberedelser.