Rapporter - Fokusutbildning

Rapporter

Nuvarande status
Ej anmäld
Pris
1600kr

Denna fokusutbildning riktar sig till dig som vill lära dig mer om Rapportprofilen. Utbildningen är av ”HandsOn-karaktär”, vilket gör att du kommer få arbeta i verktyget under utbildningen.

Syftet med utbildningen är att du ska få förståelse för hur och varför man använder rapporter samt känna dig trygg med hur man skapar, förändrar och publicerar rapporter.

Fördelen med att kunna skapa egna rapporter är att man kan skräddarsy vilken typ av information man vill inkludera i sina rapporter samt skapa olika rapportprofiler för olika ändamål.

Utbildningen ger dig kunskap om:

  • Skapa rapporter
  • Justering av innehåll i rapporter
  • Publicering av rapporter

Förutsättningar

Förberedelse

  • 2c8 Modeling Tool inkl. licens ska vara installerad på egen dator
  • Minst version 5.4 installerad av 2c8 Modeling Tool

Beräknad tidsåtgång för utbildning

2 timmar.

För att kunna genomföra de olika delarna i utbildningen behövs en exportfil.

Hur du importerar exportfilen kommer att visas i utbildningens avsnitt förberedelser.