Simbanemodelle 2c8 Apps

Introduktion till Simbanor

I den här utbildningen kommer du att lära dig vad simbanor är för något, och även skapa simbanor.

Efter avslutad utbildning har du kunskap om:

  • Vad simbanor är för något
  • Hur du skapar egna simbanor

Förutsättningar

Beräknad tidsåtgång för utbildning

30 minuter.

Utbildningens innehåll

Expandera alla
Utbildningen innehåller
0% Avklarat 0/2 Steg