Rättigheter och privilegier

Nuvarande status
Ej anmäld
Pris
Kommer snart

Denna fokusutbildning riktar sig till dig som vill lära dig mer om rättigheter och privilegier i 2c8 Apps. Utbildningen är av ”HandsOn-karaktär”, vilket gör att du kommer få arbeta i 2c8 Modeling Tool under utbildningen.

Syftet med utbildningen är att du ska få förståelse för varför man ska använda sig av rättigheter och privilegier för olika användare i ett repository. Du kommer i utbildningen lära dig hur man skapar rättighetsgrupper och ger användare rättigheter och privilegier på olika repositorys, modeller och objekt i 2c8 Apps. Du kommer även lära dig…

Fördelen med att sätta rättigheter och privilegier är att man kan styra vilka som kan se vad, tillåtelse att redigera vad och möjlighet till olika funktioner i 2c8 Apps. Genom att jobba med rättigheter och privilegier har du med en administrativ roll möjligheten att……

Efter avslutad utbildning har du kunskap om:

  • Hur man skapar rättighetsgrupper
  • Hur man sätter rättighetsgrupper för repositorys
  • Hur man sätter privilegier för repositorys

Förutsättningar

Beräknad tidsåtgång för utbildning

4 timmar.