rattigheter och privilegier kort

Rättigheter och privilegier

Nuvarande status
Ej anmäld
Pris
1600kr

Denna fokusutbildning riktar sig till dig som vill lära dig mer om rättigheter och privilegier i 2c8 Apps. Utbildningen är av ”HandsOn-karaktär”, vilket gör att du kommer få arbeta i 2c8 Modeling Tool under utbildningen.

Syftet med utbildningen är att du ska få förståelse för varför man ska använda sig av rättigheter och privilegier för olika användare i ett repository. Du kommer i utbildningen lära dig hur man skapar rättighetsgrupper och ger användare rättigheter och privilegier på olika repositorys, modeller och objekt i 2c8 Apps.

Fördelen med att sätta rättigheter och privilegier är att man kan styra vilka som kan se vad i repositoryt, har tillåtelse att redigera vad i repositoryt och styra möjligheten till olika funktioner i 2c8 Apps.

Utbildningen ger dig kunskap om:

  • Rättigheter
  • Rättighetsgrupper
  • Privilegier

Förutsättningar

Förberedelse

  • 2c8 Modeling Tool inkl. licens ska vara installerad på egen dator
  • Minst version 5.4 installerad av 2c8 Modeling Tool

Beräknad tidsåtgång för utbildning

1 timme.