Administration Tool 2c8

Administration Tool

Nuvarande status
Ej anmäld
Pris
1600 kr

Denna fokusutbildning riktar sig till dig som vill lära dig mer om Administration Tool. Utbildningen är av ”HandsOn-karaktär”, vilket gör att du kommer få arbeta i 2c8 Modeling Tool under utbildningen.

Syftet med utbildningen är att du ska få förståelse för Administration Tool. Du kommer under utbildningen att lära dig hur man skapar och ändrar inställningar i konfigurationer och applikationsprofiler. Konfigurationer appliceras på repositoryn för att underlätta för användare i repositoryt att modellera på ett likartat sätt. Applikationprofiler styr vilka funktioner som ska finnas tillgängliga i 2c8 Modeling Tool (restriktioner i applikationen).

Adminstration Tool är för de användare som ska ha en administrativ roll i 2c8 Modeling Tool och ha möjligheten att kunna bestämma vilka objekt, modeller och funktioner som ska finnas tillgängliga i 2c8 Modeling Tool.

Utbildningen ger dig kunskap om:

  • Konfigurationer
  • Applikationsprofiler

Förutsättningar

Förberedelse

  • 2c8 Modeling Tool inkl. licens ska vara installerad på egen dator
  • Minst version 5.4 installerad av 2c8 Modeling Tool

Beräknad tidsåtgång för utbildning

1 timme.

För att kunna genomföra de olika delarna i utbildningen behövs en exportfil.

Utbildningens innehåll

Expandera alla
Utbildningen innehåller
0% Avklarat 0/1 Steg
Utbildningen innehåller
0% Avklarat 0/1 Steg