Förvaltningsflöde och prenumeranter

Nuvarande status
Ej anmäld
Pris
Kommer snart

Denna fokusutbildning riktar sig till dig som vill lära dig mer om förvaltningsflöde och prenumeranter i 2c8 Apps. Utbildningen är av ”HandsOn-karaktär”, vilket gör att du kommer få arbeta i verktyget under utbildningen.

Syftet med utbildningen är att du ska få förståelse för prenumeranter och hur förvaltningsflödet fungerar. Du kommer i utbildningen få förståelse för förvaltningsflödet i 2c8 Apps samt hur man fördelar förvaltarroller på modeller i ett repository. Du kommer även lära dig hur man sätter prenumeranter för sina modeller och hur man skapar upp extärna prenumeranter i verksamheten.

Fördelen med att jobba med förvaltningsflödet är att man har möjligheten att fördela ut ansvaret för modellerna i verksamheten från modellöroch granskare till godkännare. Genom att jobba med förvaltningsflödet versionshanterar man sina modeller och får en spårbarhet på hur modellerna förändras över tid.

Fördelen med prenumeranter är att personer som är intresserade av en viss modell får mejlnotifikationer när nya uppdateringar sker i modellerna. Prenumeranter behöver inte vara användare i 2c8 Apps utan prenumeranter kan läggas till för samtliga i verksamheten.

Efter avslutad utbildning har du kunskap om:

  • Hur man jobbar med förvaltningsflödet
  • Hur man sätter förvaltarroller
  • Hur man sätter prenumeranter på modeller
  • Hur man skapar externa prenumeranter

Förutsättningar

Beräknad tidsåtgång för utbildning

4 timmar.

Utbildningens innehåll

Expandera alla
Utbildningen innehåller
Avklarat 0/1 Steg