Beskrivningar, fält och relationer - 2c8 Apps

Beskrivningar, fält och relationer

Nuvarande status
Ej anmäld
Pris
1500kr

Denna fokusutbildning riktar sig till dig som vill lära dig mer om fält och relationer. Utbildningen är av ”HandsOn-karaktär”, vilket gör att du kommer få arbeta i verktyget under utbildningen.

Syftet med utbildningen är att du ska få förståelse för hur och varför man använder beskrivningar, fält och relationer i samband med modellering samt känna dig trygg med hur man skapar, förändrar och publicerar beskrivningar, fält och relationer.

Fördelen med att kunna skapa egna fält och relationer är att man kan skräddarsy vilken typ av information samt relationer som ska visas på olika objekt. Vare sig det är hur stor sannolikhet/konsekvens det är för risker i processerna eller om man via en roll, vill kunna se alla system rollen använder sig av i verksamheten.

Efter avslutad utbildning har du kunskap om:

  • Hur du skapar och koppla fält
  • Hur du använder fält som urval
  • Hur du publicerar fält
  • Hur du skapar egendefinierade relationer
  • Hur du publicera egendefinierade relationer
  • Hur du använder relationer i matriser

Förutsättningar

Beräknad tidsåtgång för utbildning

7 timmar.

För att kunna genomföra de olika delarna i utbildningen behövs en exportfil.

Hur du importerar exportfilen kommer att visas i utbildningen.