urval listor och matriser

Urval, listor och matriser

Nuvarande status
Ej anmäld
Pris
1600kr

Denna fokusutbildning riktar sig till dig som vill lära dig mer om Urval, listor och matriser. Utbildningen är av ”HandsOn-karaktär”, vilket gör att du kommer få arbeta i verktyget under utbildningen.

Syftet med utbildningen är att du ska få förståelse för användningen av listor och matriser och känna dig trygg med hur man skapar, förändrar och publicerar listor och matriser samt hur man med hjälp av urval och utforskaren enkelt kan organisera, applicera och strukturera i repositoryt.

Efter avslutad utbildning har du kunskap om:

  • Hur du använder utforskaren och urval
  • Hur du skapar listor
  • Hur du skapar matriser
  • Hur du publicerar listor
  • Hur du publicerar matriser
  • Hur du städar i ett repository

Förutsättningar

Beräknad tidsåtgång för utbildning

6 timmar.

För att kunna genomföra de olika delarna i utbildningen behövs en exportfil.

Hur du importerar exportfilen kommer att visas i utbildningen.