urval listor och matriser

Urval, listor och matriser

Nuvarande status
Ej anmäld
Pris
1600kr

Denna fokusutbildning riktar sig till dig som vill lära dig mer om urval, listor och matriser. Utbildningen är av ”HandsOn-karaktär”, vilket gör att du kommer få arbeta i verktyget under utbildningen.

Syftet med utbildningen är att du ska få förståelse för användningen av listor och matriser och känna dig trygg med hur man skapar, förändrar och publicerar listor och matriser samt hur man med hjälp av urval och utforskaren enkelt kan organisera, applicera och strukturera i repositoryt.

Utbildningen ger dig kunskap om:

  • Användning av utforskaren och urval
  • Skapa listor
  • Skapa matriser
  • Publicering av listor
  • Publicering av matriser
  • Uppstädning i ett repository

Förutsättningar

Förberedelse

  • 2c8 Modeling Tool inkl. licens ska vara installerad på egen dator
  • Minst version 5.4 installerad av 2c8 Modeling Tool

Beräknad tidsåtgång för utbildning

2 timmar.

För att kunna genomföra de olika delarna i utbildningen behövs en exportfil.

Hur du importerar exportfilen kommer att visas i utbildningen.