Certifiering i 2c8 Apps

Du kan bli certifierad hos oss på 2c8. För att bli certifierad behöver du göra ett teoretisk prov, samt ett praktisk prov. Vi rekommenderar att du går alla våra utbildningar för att klara båda proven.

Vår utbildningsplattform 2c8 Academy innehåller både verktygsutbildningar och metodutbildningar och med vårt certifieringsprogram kan du få ett tydligt bevis på din kunskap.

Programmet är till för både våra kunder och partners, och fungerar som ett kompetensintyg i 2c8 Apps och 2c8-metoden. Som certifierad i 2c8 Apps kan du mot din arbetsgivare, dina kunder eller partners visa att du behärskar avancerad verksamhetsutveckling i 2c8 Apps. 

Hur går certifieringen till

Certifieringsprogrammet består av flertal utbildningar, tester och examinationer. Utbildningar i certifieringsprogrammet kan tas separat eller som ett helt program. De som redan gått våra utbildningar tidigare kan boka in sig på de kvarstående utbildningarna eller välja att examinera sig samt ta certifieringsprovet direkt.

Onlineutbildning
Lärarledd utbildning

Utbildning Typ Ord. Pris Paketpris
2c8 Modeling Tool Nivå 1 5 900 kr 4 774 kr
2c8 Modeling Tool Nivå 2 5 900 kr 4 774 kr
2c8 Modeling Tool Nivå 3 5 900 kr 4 774 kr
Introduktion till simbanor Gratis Gratis
Introduktion till informationsmodeller Gratis Gratis
Examinering 2c8 Apps 2 900 kr 2 346 kr
Fördjupning i 2c8 metoden 7 900 kr 6 392 kr
Workshopteknik med 2c8 Apps 7 900 kr 6 392 kr
Förvaltning med 2c8 Apps 7 900 kr 6 392 kr
Certifieringsprov 3 900 kr 3 156 kr
48 200 kr 39 000 kr

Kunskap i 2c8 applikationen

Första delen av certifieringsprogrammet består av utbildningar i 2c8 applikationen där målet är att du ska känna dig trygg i hur man skapar, förändrar och publicerar modeller. Du kommer också lära dig hantera och dra nytta av möjligheterna som finns när du börjar få en modellmängd. Som ett delsteg i certifieringen kan du därför bli applikationsexpert i 2c8 Apps. Det här betyder att du har koll på 2c8 applikationen och dess funktioner. Examineringen i 2c8 Apps kan tas separat men ingår också i certifieringsprogrammet. Klicka här för att läsa mer om examinering i 2c8 Apps.

Verksamhetsrkitekt
Certifierad

Kunskap i 2c8 metoden

Andra delen av certifieringsprogrammet består av utbildningar i 2c8 metoden. Här får du fördjupa dig i hur du kan använda fler modelltyper och praktisk tillämpning av 2c8 Metoden både i din egen verkamhetsmodellering men också i workshops.

Certifieringsprogrammet avslutas med ett certifieringsprov. Detta är ett lärarlett utbildningstillfälle där du får du ett presentationsunderlag som sedan redovisas för examinator. Betygssättandet görs baserat på din kunskap i både applikation och metod. Klicka här för att läsa mer om certifieringsprogrammet.

Klicka på knappen nedan för att komma i kontakt med våra 2c8 säljare angående certifieringsprogrammet.