Certifiering i 2c8 Apps

Vår utbildningsplattform 2c8 Academy innehåller både verktygsutbildningar och metodutbildningar och med vårt certifieringsprogram kan du få ett tydligt bevis på din kunskap.

Programmet är till för både våra kunder och partners, och fungerar som ett kompetensintyg i 2c8 Apps och 2c8-metoden. Som certifierad i 2c8 Apps kan du mot din arbetsgivare, dina kunder eller partners visa att du behärskar avancerad verksamhetsutveckling i 2c8 Apps.  

Hur går certifieringen till

Certifieringsprogrammet består av flertalet utbildningar, tester och examinationer. Programmet är till för både våra kunder och partners, och fungerar som ett kompetensintyg i 2c8 Apps och 2c8-metoden. Som certifierad i 2c8 Apps kan du mot din arbetsgivare, dina kunder eller partners visa att du behärskar avancerad verksamhetsutveckling i 2c8 Apps.

Kunskap i 2c8 applikationen

Första delen av certifieringsprogrammet består av utbildningar i 2c8 applikationen där målet är att du ska känna dig trygg i hur man skapar, förändrar och publicerar modeller. Du kommer också lära dig hantera och dra nytta av möjligheterna som finns när du börjar få en modellmängd. Som ett delsteg i certifieringen kan du därför bli 2c8 Apps expert. Det här betyder att du har koll på 2c8 applikationen och dess funktioner. Examineringen i 2c8 Apps kan tas separat men ingår också i certifieringsprogrammetKlicka här för att läsa mer om examinering i 2c8 Apps.

Verksamhetsrkitekt

Kunskap i 2c8 metoden

Andra delen av certifieringsprogrammet består av utbildningar i 2c8 metoden. Här får du fördjupa dig i hur du kan använda fler modelltyper och praktisk tillämpning av 2c8 Metoden både i din egen verkamhetsmodellering men också i workshops.

Certifieringsprogrammet avslutas med ett certifieringsprov. Detta är ett lärarlett utbildningstillfälle där du får ett case som du ska modellera och sedan redovisa i grupp. Betygssättandet görs baserat på din kunskap i både applikation och metod. Klicka här för att läsa mer om certifieringsprogrammet.

Klicka på knappen nedan för att komma i kontakt med våra 2c8 säljare angående certifieringsprogrammet.