introduktion till Informationsmodellering

Introduktion till informationsmodellering

Denna fokusutbildning riktar sig till dig som vill komma igång med informationsmodellering. Utbildningen är av ”HandsOn-karaktär”, vilket gör att du kommer få arbeta i verktyget under utbildningen.

Syftet med utbildningen är att du ska få en snabb introduktion i hur du kan nyttja 2c8 Apps i din informationsmodellering, känna dig trygg med hur man skapar och förändrar samt använder dig av informationsmodeller, begreppsmodeller och entiteter.

Utbildningen ger dig kunskap om

  • Informationsmodeller
  • Återanvändning av objekt i informationsmodellering
  • Begreppsmodeller

Förutsättningar

Förberedelse

  • 2c8 Modeling Tool inkl. licens ska vara installerad på egen dator.
  • Minst version 5.4 installerad av 2c8 Modeling Tool.

Beräknad tidsåtgång för utbildning

15 minuter.

För att kunna genomföra de olika delarna i utbildningen behövs en exportfil. Ladda ner exportfilen nedan. Du ser versionnummer när du startar 2c8 Modeling Tool, eller under menyn "Hjälp > Om". Tidigare versioner än 5.4 supporteras inte längre, se till att uppdatera 2c8 Apps!

Utbildningens innehåll

Expandera alla