2c8 Modeling Tool

2c8 Modeling Tool Nivå 3

2c8 Modeling Tool Nivå 3 – 2c8 Academy paketet

Denna fortsättningsutbildning riktar sig till dig som har den grundläggande kunskapen av 2c8 Modeling Tool och modellering men som vill få djupare kunskap i de mer avancerade funktionerna i verktyget. Utbildningen är av ”HandsOn-karaktär”, vilket gör att du kommer få arbeta i verktyget under utbildningen. Syftet med utbildningen är att du skall kunna skapa repository-konfiguration

2c8 Modeling Tool Nivå 3 – 2c8 Academy paketet Läs mer »

Certifieringsprogrammet

Certifieringsprogram

Detta är hela programmet för att bli certifierad utan någon förkunskap i 2c8 Apps. Observera att det är två examineringar inkluderade i certifieringsprogrammet, ett för själva verktygsdelen och ett för metoden. Onlineutbildning Lärarledd utbildning Utbildningar som ingår i programmet: 2c8 Modeling Tool Nivå 1 2c8 Modeling Tool Nivå 2 2c8 Modeling Tool Nivå 3 Extra

Certifieringsprogram Läs mer »

Administration Tool 2c8

Administration Tool

Denna fokusutbildning riktar sig till dig som vill lära dig mer om Administration Tool. Utbildningen är av ”HandsOn-karaktär”, vilket gör att du kommer få arbeta i 2c8 Modeling Tool under utbildningen. Syftet med utbildningen är att du ska få förståelse för Administration Tool. Du kommer under utbildningen att lära dig hur man skapar och ändrar

Administration Tool Läs mer »

Förvaltning med 2c8 Apps

Förvaltning med 2c8 Apps

Detta är en lärarledd utbildning. Våra lärarledda utbildningar kan man antingen välja att gå på plats hos oss eller på distans via skärmdelningsverktyg vid ett specifikt tillfälle. Nedan hittar du kommande utbildningstillfällen. Denna fortsättningsutbildning riktar sig till dig som har den grundläggande kunskapen av 2c8 Modeling Tool eller 2c8 Lite och modellering men som vill fördjupa

Förvaltning med 2c8 Apps Läs mer »

Förvaltningsflöde och prenumeranter kort

Förvaltningsflöde och prenumeranter

Denna fokusutbildning riktar sig till dig som vill lära dig mer om förvaltningsflöde och prenumeranter i 2c8 Apps. Utbildningen är av ”HandsOn-karaktär”, vilket gör att du kommer få arbeta i verktyget under utbildningen. Syftet med utbildningen är att du ska få förståelse för prenumeranter och hur förvaltningsflödet fungerar. Du kommer i utbildningen få förståelse för

Förvaltningsflöde och prenumeranter Läs mer »

2c8 Modeling Tool Nivå 2

2c8 Modeling Tool Nivå 2

Denna fortsättningsutbildning riktar sig till de användare som tidigare gått en grundutbildning i 2c8 Apps. Här får man en djupare förståelse och kunskap i verktyget för att maximera sin nytta av 2c8 Apps. Du kommer lära dig använda informationen i repositoryt, analysera och presentera den för slutanvändarna. Syftet med utbildningen är att du ska kunna

2c8 Modeling Tool Nivå 2 Läs mer »

webbprofilen och publicering

Webbprofilen och publicering

Denna fokusutbildning riktar sig till dig som vill lära dig mer om Webbprofilen. Utbildningen är av ”HandsOn-karaktär”, vilket gör att du kommer få arbeta i verktyget under utbildningen. Syftet med utbildningen är att du ska få förståelse för hur och varför man använder webbprofilen samt känna dig trygg med hur man presenterar olika typ av

Webbprofilen och publicering Läs mer »