2c8 processmodell

2c8 Modeling Tool Nivå 1

Nuvarande status
Ej anmäld
Pris
5900 kr

Denna grundutbildning riktar sig till dig som snabbt vill komma igång och få en fullständig genomgång av 2c8 Modeling Tool. Utbildningen är av ”HandsOn-karaktär”, vilket gör att du kommer få arbeta i verktyget under utbildningen.

Syftet med utbildningen är att du skall få förståelse för vilka möjligheter du har i 2c8 Modeling Tool, samt känna dig trygg med hur man skapar, förändrar och publicerar verksamhetsmodeller.

Se också: Stöd i 2c8 Modeling Tool och kortkommandon för 2c8 Modeling Tool.
Ladda gärna ner dokumentet innehållande tips och tricks i 2c8 Modeling Tool.

Utbildningen ger dig kunskap om

 • Applikationens funktionalitet och gränssnitt för att bygga verksamhetsmodeller
 • Hantering av objekt, modeller och repositoryn
 • Länkning till dokument och information
 • Anpassning av färger och utseende på objekt och modeller
 • Publicering av modeller till webben
 • Hantering av information i form av listor och matriser
 • Förvaltningsflöde och versionshantering

Modeller som kommer behandlas under utbildningen är:

 • Processmodeller
 • Organisationsmodeller
 • Intressentmodeller
 • Relationsmodeller
 • Generella modeller

Förutsättningar

Ingen tidigare process- eller verktygskunskaper behövs för att delta i denna utbildning.

Förberedelse

 • 2c8 Modeling Tool inkl. licens ska vara installerad på egen dator.
 • Minst version 5.4 installerad av 2c8 Modeling Tool

Beräknad tidsåtgång för utbildning

5 timmar.

Utbildningens innehåll

Expandera alla
Utbildningen innehåller
0% Avklarat 0/2 Steg
Utbildningen innehåller
0% Avklarat 0/1 Steg
Utbildningen innehåller
0% Avklarat 0/1 Steg