2c8 Modeling Tool Nivå 2

2c8 Modeling Tool Nivå 2 – 2c8 Academy paketet

Nuvarande status
Ej anmäld
Pris
Begär faktura

Denna fortsättningsutbildning riktar sig till de användare som tidigare gått en grundutbildning i 2c8 Apps. Här får man en djupare förståelse och kunskap i verktyget för att maximera sin nytta av 2c8 Apps. Du kommer lära dig använda informationen i repositoryt, analysera och presentera den för slutanvändarna.

Syftet med utbildningen är att du ska kunna hantera och dra nytta av möjligheterna som finns när du börjar få en modellmängd. Du kommer efter utbildningen kunna använda och utveckla informationen för att göra analyser och tillämpningar som t.ex. ledningssystem och informationsredovisning mm. Du kommer också kunna anpassa slutanvändargränssnittet genom publiceringar till webb och rapporter men också hur man på andra sätt tar fram och presenterar informationen i repositoryt. Utbildningen är av ”HandsOn-karaktär”, vilket gör att du kommer få arbeta i verktyget under utbildningen.

2c8 Modeling Tool Nivå 2 är uppbyggd av innehållet från fokusutbildningarna Urval, listor och matriser, Rapporter, Beskrivningar, fält och relationer och Webbprofilen och publicering. Dessa tillsammans skapar innehållet i utbildningen 2c8 Modeling Tool Nivå 2.

Utbildningen ger dig kunskap om

  • Olika sätt att dela modeller
  • Webbprofiler och publiceringsplatser
  • Skapande och användning av listor och matriser
  • Skapande och användning av fält, beskrivningar och relationsinformation
  • Rapportprofiler

Förutsättningar

Förberedelse

  • 2c8 Modeling Tool inkl. licens ska vara installerad på egen dator
  • Minst version 5.4 installerad av 2c8 Modeling Tool

Beräknad tidsåtgång för utbildning

9 timmar.

För att kunna genomföra de olika delarna i utbildningen behövs en exportfil. Hur du importerar exportfilen kommer att visas i utbildningen.