2c8 Modeling Tool Nivå 2

2c8 Modeling Tool Nivå 2

Nuvarande status
Ej anmäld
Pris
5900 kr

Denna fortsättningsutbildning riktar sig till de användare som tidigare gått en grundutbildning i 2c8 Apps. Här får man en djupare förståelse och kunskap i verktyget för att maximera sin nytta av 2c8 Apps. Här kommer du lära dig använda informationen i repositoryt, analysera och presentera den för slutanvändarna.

Syftet med utbildningen är att du ska kunna hantera och dra nytta av möjligheterna som finns när du börjar få en modellmängd. Du kommer efter utbildningen kunna använda och utveckla informationen för att göra analyser och tillämpningar som t.ex. ledningssystem och informationsredovisning mm. Du kommer också kunna anpassa slutanvändargränssnittet genom publiceringar till webb och rapporter men också hur man på andra sätt tar fram och presenterar informationen i repositoryt.

Efter avslutad utbildning har du kunskap om:

  • Hur man delar modeller på olika sätt
  • Webbprofiler och publiceringsplatser
  • Hur man skapar och använder listor och matriser
  • Hur man skapar och använder fält, beskrivningar och relationsinformation
  • Hur man tar ut rapporter med rapportprofiler
  • Den grundläggande funktionaliteten för förvaltningsflöde och versionshantering

Utbildningen är av ”HandsOn-karaktär”, vilket gör att du kommer få arbeta i verktyget under utbildningen. Utbildningen finns både att gå på plats eller på distans. Innehållet är motsvarande men utbildningen utförs under en heldag på plats och som tre enskilda pass á två timmar som distansutbildning.

Förutsättningar

Förberedelse

  • 2c8 Modeling Tool inkl. licens ska vara installerad på egen dator
  • Minst version 5.3 installerad av 2c8 Modeling Tool

För att kunna genomföra de olika delarna i utbildningen behövs en exportfil. Hur du importerar exportfilen kommer att visas i utbildningen.

Utbildningens innehåll

Expandera alla