Certifieringsprogrammet

Certifieringsprogram

Nuvarande status
Ej anmäld
Pris
39 000 kr

Detta är hela programmet för att bli certifierad utan någon förkunskap i 2c8 Apps. Observera att det är två examineringar inkluderade i certifieringsprogrammet, ett för själva verktygsdelen och ett för metoden.

Onlineutbildning
Lärarledd utbildning

Utbildningar som ingår i programmet:

 • 2c8 Modeling Tool Nivå 1
 • 2c8 Modeling Tool Nivå 2
 • 2c8 Modeling Tool Nivå 3
 • Extra kompetens mini-utbildningar
  • Introduktion till simbanor
  • Introduktion till informationsmodellering
 • Examinering 2c8 Apps
 • Fördjupning i 2c8 metoden
 • Workshopteknik
 • Förvaltning med 2c8 Apps
 • Certifieringsprov

Forutsättningar

Ingen tidigare process- eller verktygskunskaper behövs för att delta i detta program.

Förberedelse

 • 2c8 Modeling Tool inkl. licens ska vara installerad på egen dator.
 • Minst version 5.4 installerad av 2c8 Modeling Tool

För att kunna genomföra de olika delarna i utbildningen behövs en exportfil. Hur du importerar exportfilen kommer att visas i utbildningen.

Utbildningens innehåll

Expandera alla
Utbildningen innehåller
0% Avklarat 0/2 Steg
2c8 Modeling Tool Nivå 1
Utbildningen innehåller
0% Avklarat 0/1 Steg
Utbildningen innehåller
0% Avklarat 0/1 Steg
2c8 Modeling Tool Nivå 2
1 av 2