Workshopteknink

Workshopteknik med 2c8 Apps

Nuvarande status
Ej anmäld
Pris
7 900 Kr

Detta är en lärarledd utbildning.

Våra lärarledda utbildningar kan man antingen välja att gå på plats hos oss eller på distans via skärmdelningsverktyg vid ett specifikt tillfälle. Nedan hittar du kommande utbildningstillfällen.

Denna fortsättningsutbildning riktar sig till dig som har den grundläggande kunskapen av 2c8 Modeling Tool eller 2c8 Lite och vill lära dig mer om modellering och känna större trygghet i uppdraget att visualisera verksamheters komplexa verklighet. Genom enkla frågor, tips och trix i kombination med metodstödet i 2c8 Apps kommer du att känna en enkelhet att tillsammans med arbetsgruppen skapa modeller som bidrar till ökad kommunikation, delaktighet och engagemang.

Presentationer: Olika typfall presenteras och diskuteras med avseende på modellens syfte och angreppssätt.
Egna praktiska övningar: Utifrån givna scenario välja angreppssätt och skapa modeller.
Praktiska övningar i grupp: Skapa modeller utifrån olika givna förutsättningar. Träna på rollerna modellör och facilitator.

Efter avslutad utbildning har du kunskap om:

  • live-modelleringens betydelse för att kommunikation, delaktighet och ägarskap.
  • hur du förbereder, genomför och arbetar efter en workshop.
  • att möta en grupp och ha en strategi hur du startar upp och genomför modelleringsuppdraget.
  • olika strategier för hur man på ett effektivt sätt får en samsyn i gruppen och för workshopen framåt.
  • att tillämpa lämplig modell och angreppssätt beroende på olika motiv med modelleringen.
  • hur man arbetar med 2c8 Apps i en digital workshop över t ex. Teams.

Du får även tips och genvägar i hur du kan bli snabbare i verktyget i modelleringsmomentet.

Förutsättningar

Att du tidigare gått en av utbildningarna nedan krävs för deltagande på utbildningen.

Förberedelse

  • Före utbildningen ska 2c8 Modeling Tool eller 2c8 Lite inkl. licens vara installerad på egen dator. Minst version 5.4 installerad av 2c8 Modeling Tool.
  • Vi rekommenderar att du under utbildningen har två skärmar kopplade till din dator. En skärm för utbildarens skärm och en där du själv kan arbeta.

Obs! för distansarbete är denna utbildning avkortat till två halvdagar och de praktiska momenten att träna på att hålla workshop uteblir.

Kommande utbildningstillfällen

Distansutbildningar

Denna lärarledda utbildning hålls digitalt via skärmvisningsprogram.

18 september - 19 september
09:00 - 12:00

Visa delpass

Platser kvar

Stockholm

Denna lärarledda utbildning hålls på plats på vårt kontor i Stockholm på Drakens Gränd 6.

Är det tomt ovan, har vi inga inbokade utbildningstillfällen. Kontakta academy@2c8.com vid intresse.