certifieringsprov

Certifieringsprov

Nuvarande status
Ej anmäld
Pris
3 900 kr

Detta är ett lärarlett utbildningstillfälle.

Detta certifieringstillfälle riktar sig till dig som har gått samtliga utbildningar i certifieringsprogrammet eller anser att du har avancerad kunskap i applikationen och 2c8 metoden. Certifieringen sker på distans och är av ”HandsOn-karaktär”, vilket gör att du kommer få presentera övergripande förståelse för utbildningsinnehållet under certifieringen.

Under utbildningstillfället får du ett presentationsunderlag och sedan redovisa för examinator.

Godkännande görs baserat på din kunskap och förståelse för både applikation och metod.

Förutsättningar

Kommande utbildningstillfällen

Distansutbildningar

Denna lärarledda utbildning hålls digitalt via skärmvisningsprogram.

28 mars - 28 mars
13:00 - 16:00

Platser kvar

20 maj - 23 maj
09:00 - 12:00

Platser kvar

Utbildningens innehåll

Expandera alla
Utbildningen innehåller
0% Avklarat 0/1 Steg