certifieringsprov

Certifieringsprov

Nuvarande status
Ej anmäld
Pris
3 900 kr

Detta är ett lärarlett utbildningstillfälle.

Detta certifieringstillfälle riktar sig till deltagare som antingen har genomfört alla utbildningar inom certifieringsprogrammet eller som anser sig ha avancerad kunskap om applikationen och 2c8-metoden. Certifieringen sker på distans och innebär att du kommer att behöva visa en övergripande förståelse för utbildningsinnehållet. Klicka här för att läsa mer om certifieringsprogrammet.

Under certifieringen kommer du att få en sammanställning av det du behöver presentera för examinatorn. Godkännande sker baserat på din kunskap och förståelse av både applikationen och metoden.

Förutsättningar

Kommande utbildningstillfällen

Distansutbildningar

Denna lärarledda utbildning hålls digitalt via skärmvisningsprogram.

26 augusti - 26 augusti
13:00 - 16:00

Platser kvar

14 november - 14 november
09:00 - 12:00

Platser kvar

Utbildningens innehåll

Expandera alla
Utbildningen innehåller
0% Avklarat 0/1 Steg