certifieringsprov

Certifieringsprov

Nuvarande status
Ej anmäld
Pris
3 900 kr
Kom igång

Kommer snart

Detta är ett lärarlett utbildningstillfälle.

Detta certifieringstillfälle riktar sig till dig som har gått samtliga utbildningar i certifieringsprogrammet. Certifieringen sker på distans och är av ”HandsOn-karaktär”, vilket gör att du kommer få arbeta i verktyget under certifieringen.

Under utbildningstillfället får du ett case som du ska modellera och sedan redovisa i grupp. Betygssättandet görs baserat på din kunskap i både applikation och metod.

Kommande utbildningstillfällen

Distansutbildningar

Denna lärarledda utbildning hålls digitalt via skärmvisningsprogram.

28 september - 28 september
09:00 - 12:00

Platser kvar

14 december - 14 december
09:00 - 12:00

Platser kvar