Experttest

Examinering 2c8 Apps

Nuvarande status
Ej anmäld
Pris
2 900 kr


Den här examineringen ingår i certifieringsprogrammet men kan också göras separat. Examineringen riktar sig till dig som vill bli expert i 2c8 Apps. Efter avklarad utbildning får du titeln applikationsexpert, vilket är ett steg mot att bli fullt certifierad i 2c8 Apps. Klicka här för att läsa mer om certifieringsprogrammet.

Examineringens mål är att säkerställa att du har kunskap om 2c8-applikationen och känner dig bekväm med att använda verktyget. Examineringen baseras på totalt 62 frågor som testar din kunskap i 2c8 Modeling Tool-applikationen. Du har endast en möjlighet att genomföra examineringen. Om du inte klarar den krävs en ny anmälan för att försöka igen. Tänk på att det är tillåtet att använda dig av 2c8 Modeling Tool under hela examineringen.

För bästa chans att klara examineringen, rekommenderar vi att du går igenom följande utbildningar innan du genomför examineringen.

Vi rekommenderar att du gått

Förberedelse

  • 2c8 Modeling Tool inkl. licens ska vara installerad på egen dator.
  • Minst version 5.4 installerad av 2c8 Modeling Tool.

Utbildningens innehåll