2c8 Modeling Tool Level 2

2c8 Modeling Tool Nivå 2

Nuvarande status
Ej anmäld
Pris
5 900

Denna fortsättningsutbildning riktar sig till dig som har den grundläggande kunskapen av 2c8 Modeling Tool och som vill maximera nyttan i verktyget genom att förstå och använda fler funktioner för att samla information, analysera och presentera den för slutanvändare.

Syftet med utbildningen är att du skall kunna hantera och dra nytta av möjligheterna som finns när du börjar få en modellmängd. Hur man kan använda och utveckla informationen för att göra analyser och tillämpningar som t.ex. ledningssystem och informationsredovisning mm. Hur man anpassar slutanvändargränssnittet genom publiceringar till webb och rapporter samt hur man tar fram och presenterar informationen i repositoryt på olika sätt.

Efter avslutad utbildning har du kunskap om:

  • Hur man delar modeller på olika sätt
  • Webbprofiler och publiceringsplatser
  • Hur man skapar och använder listor och matriser
  • Hur man skapar och använder fält, beskrivningar och relationsinformation
  • Hur man tar ut rapporter med rapportprofiler
  • Den grundläggande funktionaliteten för workflow och versionshantering

Utbildningen är av ”HandsOn-karaktär”, vilket gör att du kommer få arbeta i verktyget under utbildningen. Utbildningen finns både att gå på plats eller på distans. Innehållet är motsvarande men utbildningen utförs under en heldag på plats och som tre enskilda pass á två timmar som distansutbildning.

Förutsättningar

  • 2c8 Modeling Tool Nivå 1

Förberedelse

  • 2c8 Modeling Tool inkl. licens ska vara installerad på egen dator.