2c8 Modeling Tool Nivå 2

När du tjänat in denna utmärkelse har du förmåga att använda och utveckla informationen i ett repository för att göra analyser och tillämpningar samt anpassa slutanvändargränssnittet.

2 Steps