2c8 Lite nivå1

2c8 Lite Nivå 1

Nuvarande status
Ej anmäld
Pris
3600 kr

Denna grundutbildning riktar sig till dig som snabbt vill komma igång och få en genomgång av 2c8 Lite. Utbildningen är av ”HandsOn-karaktär”, vilket gör att du kommer få arbeta i verktyget under utbildningen.

Syftet med utbildningen är att du skall få förståelse för vilka möjligheter du har i 2c8 Lite, känna dig trygg med hur man skapar och förändrar samt använder sig av förvaltningsflödet för att förvalta, granska och godkänna verksamhetsmodeller.

Se också: Stöd i 2c8 Lite och kortkommandon för 2c8 Lite.
Ladda gärna ner dokumentet innehållande tips och tricks i 2c8 Lite.

På vår hemsida kan du läsa om skillnaderna mellan 2c8 Modeling tool och 2c8 Lite.

Utbildningen ger dig kunskap om

  • Applikationens funktionalitet och gränssnitt för att bygga processmodeller
  • Hantering av objekt och modeller
  • Länkning till dokument och information
  • Delning av modeller
  • Förvaltningsflöde och versionshantering

Förutsättningar

Ingen tidigare process- eller verktygskunskaper behövs för att delta i denna utbildning.

Förberedelse

  • 2c8 Lite inkl. licens ska vara installerad på egen dator.
  • Minst version 5.4 installerad av 2c8 Lite.

Beräknad tidsåtgång för utbildning

4 timmar.

Utbildningens innehåll

Expandera alla