Certifiering

Certifieringsprogrammet

Certifieringsprogram

Detta är hela programmet för att bli certifierad utan någon förkunskap i 2c8 Apps. Observera att det är två examineringar inkluderade i certifieringsprogrammet, ett för själva verktygsdelen och ett för metoden. Onlineutbildning Lärarledd utbildning Utbildningar som ingår i programmet: 2c8 Modeling Tool Nivå 1 2c8 Modeling Tool Nivå 2 2c8 Modeling Tool Nivå 3 Extra […]

Certifieringsprogram Läs mer »

certifieringsprov

Certifieringsprov

Detta är ett lärarlett utbildningstillfälle. Detta certifieringstillfälle riktar sig till deltagare som antingen har genomfört alla utbildningar inom certifieringsprogrammet eller som anser sig ha avancerad kunskap om applikationen och 2c8-metoden. Certifieringen sker på distans och innebär att du kommer att behöva visa en övergripande förståelse för utbildningsinnehållet. Klicka här för att läsa mer om certifieringsprogrammet.

Certifieringsprov Läs mer »

Experttest

Examinering 2c8 Apps

Den här examineringen ingår i certifieringsprogrammet men kan också göras separat. Examineringen riktar sig till dig som vill bli expert i 2c8 Apps. Efter avklarad utbildning får du titeln applikationsexpert, vilket är ett steg mot att bli fullt certifierad i 2c8 Apps. Klicka här för att läsa mer om certifieringsprogrammet. Examineringens mål är att säkerställa

Examinering 2c8 Apps Läs mer »