Certifiering

Certifieringsprogrammet

Certifieringsprogram

Detta är hela programmet för att bli certifierad utan någon förkunskap i 2c8 Apps. Observera att det är två examineringar inkluderade i certifieringsprogrammet, ett för själva verktygsdelen och ett för metoden. Onlineutbildning Lärarledd utbildning Utbildningar som ingår i programmet: 2c8 Modeling Tool Nivå 1 2c8 Modeling Tool Nivå 2 2c8 Modeling Tool Nivå 3 Extra […]

Certifieringsprogram Läs mer »

certifieringsprov

Certifieringsprov

Detta är ett lärarlett utbildningstillfälle. Detta certifieringstillfälle riktar sig till dig som har gått samtliga utbildningar i certifieringsprogrammet eller anser att du har avancerad kunskap i applikationen och 2c8 metoden. Certifieringen sker på distans och är av ”HandsOn-karaktär”, vilket gör att du kommer få presentera övergripande förståelse för utbildningsinnehållet under certifieringen. Under utbildningstillfället får du

Certifieringsprov Läs mer »

Experttest

Examinering 2c8 Apps

Den här examineringen ingår i certifieringsprogrammet men kan också göras separat. Examineringen riktar sig till dig som vill bli expert på 2c8 Apps. Efter avklarad utbildning får du titeln applikationsexpert, vilket är ett steg mot att bli fullt certifierad i 2c8 Apps. Klicka här för att läsa mer om certifieringsprogrammet. Examineringens mål är att säkerställa

Examinering 2c8 Apps Läs mer »