Certifiering

certifieringsprov

Certifieringsprov

Kommer snart Detta är ett lärarlett utbildningstillfälle. Detta certifieringstillfälle riktar sig till dig som har gått samtliga utbildningar i certifieringsprogrammet. Certifieringen sker på distans och är av ”HandsOn-karaktär”, vilket gör att du kommer få arbeta i verktyget under certifieringen. Under utbildningstillfället får du ett case som du ska modellera och sedan redovisa i grupp. Betygssättandet …

Certifieringsprov Läs mer »

Experttest

Examinering 2c8 Apps

Kommer snart Detta test är inkluderat i certifieringsprogrammet och riktar sig till dig som vill examinera dig för att bli applikationsexpert i 2c8 Apps. Efter godkänd utbildning kan du titulera dig som applikationsexpert. Syftet med testet är att säkerställa att du har kunskap i 2c8 applikationen och känner dig trygg med att jobba i verktyget. …

Examinering 2c8 Apps Läs mer »

Certifieringsprogram

Kommer snart Detta är hela programmet för att bli certifierad utan någon förkunskap i 2c8 Apps. Observera att det är två tester/prov, ett för själva verktygsdelen och ett för metoden. De tre metodutbildningarna är lärarledda, klicka på rubrikerna för att se när de är planerade. Onlineutbildning Lärarledd utbildning Utbildningar som ingår i programmet: Förutsättningar Ingen …

Certifieringsprogram Läs mer »