2c8 processmodell

2c8 Modeling Tool Nivå 3

Nuvarande status
Ej anmäld
Pris
5 900

Denna fortsättningsutbildning riktar sig till dig som har den grundläggande kunskapen av 2c8 Modeling Tool och modellering men som vill få djupare kunskap i de mer avancerade funktionerna i verktyget. Utbildningen är av ”HandsOn-karaktär”, vilket gör att du kommer få arbeta i verktyget under kursen.

Syftet med utbildningen är att du skall kunna skapa repository-konfiguration som stödjer dig och din organisations specifika tillämpning av 2c8 Modeling Tool och 2c8 Lite. Du skall även känna dig trygg med hanteringen av användare och rättigheter samt med versionshanteringen.
Efter avslutad utbildning har du kunskap om:

 • Skapa och underhålla restriktioner i applikationen (s.k. Applikationsprofiler)
 • Skapa och underhålla regelverk för modellering (s.k. Repository-konfigurationer)
 • Verifiera skapade modeller mot satt regelverk och hantera förändringar därefter
 • Städa repository med hjälp av verifiering
 • Användare, grupper och rättigheter
 • Flytta information mellan repositorys
 • Versionshantering av repository, modeller och objekt
 • Workflowinställningar
 • Versionshantera med hjälp av Workflow
 • Publicera godkända versioner och förändringar
 • Workflow i 2c8 Lite (om 2c8 Lite är aktuellt)
 • Importera utkast

Förutsättningar

 • 2c8 Modeling Tool Nivå 1
 • 2c8 Modeling Tool Nivå 2

Förberedelse

 • 2c8 Modeling Tool, 2c8 Lite och 2c8 Serverfunktionalitet ska vara installerat på egen dator.
 • Ha tillgång till administratörskonto på server (inte ett krav men lämpligt).