2c8 Modeling Tool Nivå 3

2c8 Modeling Tool Nivå 3

Nuvarande status
Ej anmäld
Pris
5 900 kr

Denna fortsättningsutbildning riktar sig till dig som har den grundläggande kunskapen av 2c8 Modeling Tool och modellering men som vill få djupare kunskap i de mer avancerade funktionerna i verktyget. Utbildningen är av ”HandsOn-karaktär”, vilket gör att du kommer få arbeta i verktyget under utbildningen.

Syftet med utbildningen är att du skall kunna skapa repository-konfiguration som stödjer dig och din organisations specifika tillämpning av 2c8 Modeling Tool och 2c8 Lite. Du skall även känna dig trygg med hanteringen av användare och rättigheter samt med versionshanteringen.
Utbildningen ger dig kunskap om:

 • Skapa och underhålla restriktioner i applikationen (s.k. Applikationsprofiler)
 • Skapa och underhålla regelverk för modellering (s.k. Repository-konfigurationer)
 • Verifiera skapade modeller mot satt regelverk och hantera förändringar därefter
 • Användare, grupper och rättigheter
 • Versionshantering av repository, modeller och objekt
 • Inställningar för förvaltningsflödet
 • Versionshantera med hjälp av förvaltningsflöde
 • Publicera godkända versioner och förändringar
 • Förvaltningsflöde i 2c8 Lite (om 2c8 Lite är aktuellt)

Förutsättningar

Förberedelse

 • 2c8 Modeling Tool, 2c8 Lite och 2c8 Serverfunktionalitet ska vara installerat på egen dator.
 • Minst version 5.4 installerad av 2c8 Modeling Tool
 • Ha tillgång till administratörskonto på server (inte ett krav men lämpligt).

2c8 Modeling Tool Nivå 3 är uppbyggd av innehållet från fokusutbildningarna Rättigheter och privilegier, Förvaltningsflöde och prenumeranter och Administration Tool. Dessa skapar tillsammans innehållet i utbildningen 2c8 Modeling Tool Nivå 3.

Beräknad tidsåtgång för utbildning

5 timmar

För att kunna genomföra de olika delarna i utbildningen behövs en exportfil.

Utbildningens innehåll

Expandera alla
Utbildningen innehåller
0% Avklarat 0/1 Steg
Rättigheter och privilegier
Förvaltningsflöde och prenumeranter
Utbildningen innehåller
0% Avklarat 0/1 Steg
Administration Tool
Utbildningen innehåller
0% Avklarat 0/1 Steg
Export och import
Utbildningen innehåller
0% Avklarat 0/1 Steg
Utbildningen innehåller
0% Avklarat 0/1 Steg