Topic Tag: 5.1

Publicera listor-MT

I och med att version 5.3 av 2c8 Modeling Tool släpptes, lanserades en helt ny webbprofil. I detta ämne går vi igenom den nya webbprofilen. Om du sitter med tidigare versioner, se till att uppgradera 2c8 Apps.

Listor-MT

Från version 5.3 (och senare) av 2c8 Apps har dokumentlänkar döpts om till Dokument. Om du jobbar i tidigare version väljer du istället dokumentlänkar i listan.

Publicering

I och med att version 5.3 av 2c8 Modeling Tool släpptes, lanserades en helt ny webbprofil. I detta ämne går vi igenom den nya webbprofilen. Om du sitter med tidigare versioner, se till att uppgradera 2c8 Apps.

Dokument-MT

I version 5.3 (och senare) av 2c8 Apps har dokumentlänkar döpts om till Dokument. Om du jobbar i tidigare versioner av 2c8 Apps kommer det alltså att istället stå dokumentlänkar i vänsterpanelen. Se till att uppgradera 2c8 Apps för att få de senaste uppdateringarna i applikationen.

Introduktion till matriser

Med hjälp av matriser kan vi enkelt skapa oss en överblick hur objekt och modeller förhåller sig till varandra i ett repository. Detta ger en enkel vy för vidare analys. Matriser bygger på två listor och man kan kombinera en objektslista med en annan objektslista eller med en modellists. Även dokumentlistor går att kombinera med …

Introduktion till matriser Läs mer »