Topic Tag: 5.1

Snabbval

Snabbval kommer underlätta i din framtida modellering. Snabbval är skapat för att din modellering ska både bli enklare och snabbare. Om du för muspekaren över ett objekt kan du med hjälp av pilarna runt det utlagda objektet få förslag på de objekt som kan placeras runt objektet. Det nya objektet kommer då automatiskt få en …

Snabbval Läs mer »

Skapa en ny processmodell och hantera objekt

Detta ämne behandlar: Hur man skapa en modell Gränssnittet när man modellerar Hur man lägger ut objekt Hur man justerar objekt och ändrar storlek på objekt Hanterar textetiketten på objekten

TA BORT Create a general model

When other models types are not applicable the general model is used as an alternative. The general model often get used as a start model in the published material. Place a process object and an organization object on the canvas.

TA BORT Create a process model

Process models are used to visualize processes with sequences and structures. You are going to create a process in the breakdown of Our processes object: Go to the Start model and navigate down to Our processes by using the breakdown arrow. Create a sub-process. Create a breakdown of the process object Manage bookings and create …

TA BORT Create a process model Läs mer »

TA BORT Create an organization model

An organization model is used to visualize how resources and competence profiles are developed and staffed. You are going to create an organization model in the breakdown of the object Our organization: Go to the Start model and navigate down to Our organization by using the breadown arrow. Create an overall organization model where all …

TA BORT Create an organization model Läs mer »

TA BORT (GAMAL KOMIGANG)Skapa en processmodell

Processer används för att visualisera processer med sekvenser och strukturer. Du ska skapa en process processen i nedbrytningen av våra processer objektet: Gå via modellen Start och klicka dig ner i Våra processer med nedbrytningspilen. Skapa en delprocess. Bryt sedan ner delprocessen Hantera bilbokning till en ny process. Beskriv den nya modellen på en aktivitetsnivå.

TA BORT (GAMAL KOMIGANG)Skapa en organisationsmodell

En organisationsmodell används för att visualisera hur resurser och kompetensprofiler utvecklas och bemannas. Du ska skapa en organisationsmodell i nedbrytningen av objektet Vår organisation: Gå via modellen Start och klicka dig ner i Vår organisation med nedbrytningspilen. Skapa en övergripande organisationsmodell där alla avdelningar för organisationen visas. Bryt sedan ner organisationsobjektet Ekonomi till en ny …

TA BORT (GAMAL KOMIGANG)Skapa en organisationsmodell Läs mer »