Topic Tag: 5.1

Länka dokument till objekt

Länkar görs till policy, mallar och checklistor. Dokumenten blir åtkomliga för slutanvändarna via sidopanel och via listor och matriser. För att länka dokument till objekt måste du först skapa din dokumentlänk. För att alla som tittar på det publicerade materialet ska kunna läsa dokumenten som finns länkade i dina modeller måste dokumentet ligga på ett …

Länka dokument till objekt Läs mer »

Lägg till beskrivning

Texter som beskriver hur t.ex. en aktivitet ska utförs läggs in som beskrivning. När modellen är publicerad till webben så syns beskrivningen i en sidopanel och i det pdf-dokument som genereras per automatik. För att lägga till en beskrivning på ett objekt: Högerklicka på aktuellt objekt Välj egenskaper Skriv in din text under fliken ”Beskrivning”

Skapa modell

I vänsterpanelen har du en översikt över de olika modelltyperna (i modellträdet). När du skapat din nya modell kommer den dyka upp i modellträdet. Är du osäker på vilken modelltyp som passar, för muspekaren över de olika modellerna för att läsa en kortfattad beskrivning om respektive typ. För att skapa en ny modell: Markera önskad …

Skapa modell Läs mer »

Skapa repository

När du startar 2c8 Modeling Tool öppnas Repositoryhanteraren. Repository är benämningen på den lagringsplats där dina modeller kommer sparas. Skapa ett nytt repository genom att klicka på ”plus” i menyn. För att öppna ett repository, dubbelklicka på det.  Vill du gå tillbaka till Repositoryhanteraren klicka på “Arkiv – Stäng repository” i menyn eller klicka på …

Skapa repository Läs mer »