Fortsattnings utbildning

2c8 Modeling Tool Nivå 3

2c8 Modeling Tool Nivå 3

Denna fortsättningsutbildning riktar sig till dig som har den grundläggande kunskapen av 2c8 Modeling Tool och modellering men som vill få djupare kunskap i de mer avancerade funktionerna i verktyget. Utbildningen är av ”HandsOn-karaktär”, vilket gör att du kommer få arbeta i verktyget under utbildningen. Syftet med utbildningen är att du skall kunna skapa repository-konfiguration […]

2c8 Modeling Tool Nivå 3 Läs mer »

2c8 Modeling Tool Nivå 2

2c8 Modeling Tool Nivå 2

Denna fortsättningsutbildning riktar sig till de användare som tidigare gått en grundutbildning i 2c8 Apps. Här får man en djupare förståelse och kunskap i verktyget för att maximera sin nytta av 2c8 Apps. Du kommer lära dig använda informationen i repositoryt, analysera och presentera den för slutanvändarna. Syftet med utbildningen är att du ska kunna

2c8 Modeling Tool Nivå 2 Läs mer »