2c8 Modeling Tool Nivå 2

2c8 Modeling Tool Nivå 2

Denna fortsättningsutbildning riktar sig till de användare som tidigare gått en grundutbildning i 2c8 Apps. Här får man en djupare förståelse och kunskap i verktyget för att maximera sin nytta av 2c8 Apps. Du kommer lära dig använda informationen i repositoryt, analysera och presentera den för slutanvändarna. Syftet med utbildningen är att du ska kunna …

2c8 Modeling Tool Nivå 2 Läs mer »