TA BORT (GAMAL KOMIGANG)Skapa en organisationsmodell

En organisationsmodell används för att visualisera hur resurser och kompetensprofiler utvecklas och bemannas.


Du ska skapa en organisationsmodell i nedbrytningen av objektet Vår organisation:

  1. Gå via modellen Start och klicka dig ner i Vår organisation med nedbrytningspilen.
  2. Skapa en övergripande organisationsmodell där alla avdelningar för organisationen visas.
  3. Bryt sedan ner organisationsobjektet Ekonomi till en ny organisationsmodell och skapa en överblick över de roller och befattningarna som finns i den avdelningen.
Organisationsmodell 2c8 Modeling Tool
Organisationsmodell 2c8 Modeling Tool