Kortkommandon 2c8 Modeling Tool

Standard:

Avbryt – Esc

Nästa segment – Tabb

Föregående segment – Shift+tabb

Markera alla – Ctrl+A

Kopiera – Ctrl+C

Klipp ut – Ctrl+X

Klistra in – Ctrl+V

Klistra in som kopia – Ctrl+shift+V

Skriv ut – Ctrl P

Ångra – Ctrl+Z

Gör om – Ctrl+Y

Uppdatera sidan – F5

Flytta objekt:

Flytta åt vänster – Vänsterpil

Flytta åt höger – Högerpil

Flytta uppåt – Uppil

Flytta nedåt – Nedpil

Flytta ett litet steg åt vänster – Shift+vänsterpil

Flytta ett litet steg åt höger – Shift+högerpil

Flytta ett litet steg uppåt – Shift+upppil

Flytta ett litet steg nedåt – Shift+vänsterpil

Justera:

Visa justeringsalternativ – A

Justera symboler – J

Justera storlek – S

Justera höjd – Ctrl+shift+H

Justera bredd – Ctrl+shift+W

Justera vänsterkant – Ctrl+shift+vänsterpil

Justera högerkant- Ctrl+shift+högerpil

Justera överkant- Ctrl+shift+uppil

Justera nedre kant – Ctrl+shift+nedpil

Växla symboltyp – X

Justera relationer – mellanslag

Skapa relation – R

Centrera etikett – L

Rotera etikett längs relation – Ctrl+R

Justera etikett typsnitt/färg – T

Justera etikett position – P

Justera utseende – C

Frys – F

Navigera:

Välj nästa (vänster) – Ctrl+vänsterpil

Välj nästa (höger) – Ctrl+högerpil

Välj nästa (uppåt) – Ctrl+uppil

Välj nästa (nedåt) – Ctrl+nedpil

Följ nedbrytning – Enter

Zooma in – Ctrl+Plus

Zooma ut – Ctrl+Minus

Zooma till 100% – Ctrl+O

Snabbval:

Snabbval (vänster) – Ctrl+shift+vänsterpil

Snabbval (höger) – Ctrl+shift+högerpil

Snabbval (uppåt) – Ctrl+shift+uppil

Snabbval (nedåt) – Ctrl+shift+nedpil

Slå på/av snabbval – Ctrl+Q

Action:

Ny modell – Ctrl+N

Öppna modell – Ctrl+O

Spara till bild – Ctrl+shift+S

Kopiera som bild – Ctrl+shift+C

Exportera innehåll – Ctrl+E

Importera innehåll – Ctrl+I

Publicera – Ctrl+P

Byt språk – Ctrl+L

Dokumentlänkar – Ctrl+shift+D

Öppna egenskaper – Ctrl+D

Sök i repository – Ctrl+shift+F

Visa vänsterpanel – Ctrl+H

Stäng flik – Ctrl+W

Rättighetsinställningar – Ctrl+shift+P