Definitioner på Processnivå

Varje verksamhetsområde kan innehålla en eller flera processnivåer.

[Bilder saknas! se Definitioner-ny-SV.pdf]

En intressent är en person eller grupp som har en relation med och som ställer krav på organisationen, eller som organisationen ställer
krav på. Ofta är det en dubbelriktad relation mellan två intressenter. En intressent kan även symboliseras som en extern utförande gruppering i en processmodell. En intressent benämns efter sitt officiella namn, t. ex. »Acme Ltd.« och »Socialstyrelsen« eller som ett gruppnamn som »Leverantör«, »Ägarna« och »Myndigheter«.

Verksamhetsobjektet är en resurs eller förädling i form av ett ting eller substans, eller ett informationspaket. Ibland kan ett verksamhetsobjekt användas som en abstrakt entitet relaterad till en process, t.ex. »Behov av komplettering«. Verksamhetsbjektet benämns med ett substantiv och ofta tillkommer ett adverb för att förklara statusen, som t.ex. »Registrerad order«, »Råvaror tillgängliga«.

En process är en repetitiv aktivitet, som kan vara korsfunktionell och mätbar, och som utför en uppgift. Processen används på många nivåer av detaljeringsgrad, från höga och generella nivåer ner till detaljerade nivåer. Processen namnges med ett verb i infinitiv och ett substantiv som beskriver vad som händer, t.ex. »Bygga bilar«, »Baka bröd«, »Vårda patient«.