Definitioner på Organisation

[Bilder saknas! se Definitioner-ny-SV.pdf]

En organisation är en abstrakt enhet som används för att specificera en organisation eller avdelning med definierade mål och resurser. När man namnger organisationen är det oftast i överensstämmelse med den viktigaste processen som t.ex. »Marknad« (undvik nummer).

En individ är en verklig specifik individ som benämns med personnamn. En individ besitter en Befattning inklusive de Rollerna
som befattningen består av. Roller kan vara knutna direkt till en individ med relationen Besitter eller Kan spela.

Ett forum är en gruppering av människor med ett förutbestämt syfte och ansvar. Exempel på syften är att utbyta/vidareförmedla
information, lösa problem, fatta beslut, följa upp/utvärdera resultat/ utfall. Typiska forum är styrelse, ledningsgrupp, styrgrupp, produktråd, skyddskommitté etc. Ett forums arbetssätt är ofta möten, bereda, genomföra, kommunicera. Till möten behövs inputs och mötet kommer att skapa outputs. Forum har vanligtvis en relation till andra forum, befattningar, roller etc.