kom igang MT

Skapa lista 5.1

Listor är till för att visa t.ex. alla befattningar eller dokument. Genom att klicka på en befattning så ser man dess organisatoriska tillhörighet och den process/aktivitet som den utför eller ansvarar för. En lista kan kombineras med en annan lista och då skapa en matris för att se samband. Du kan skapa listor som exempelvis […]

Skapa lista 5.1 Läs mer »

Skapa nedbrytning

För att visa en process på en mer detaljerad nivå använder vi oss av nedbrytningar. Det skapas då en länk från aktuellt objekt till en modell där du kan visa processen mer i detalj. Du kan såklart även skapa nedbrytningar från andra typer av objekt än processer om du behöver. Nedbrytningar kan också skapas från

Skapa nedbrytning Läs mer »

Länka dokument till objekt

Länkar görs till policy, mallar och checklistor. Dokumenten blir åtkomliga för slutanvändarna via sidopanel och via listor och matriser. För att länka dokument till objekt måste du först skapa din dokumentlänk. För att alla som tittar på det publicerade materialet ska kunna läsa dokumenten som finns länkade i dina modeller måste dokumentet ligga på ett

Länka dokument till objekt Läs mer »

Lägg till beskrivning

Texter som beskriver hur t.ex. en aktivitet ska utförs läggs in som beskrivning. När modellen är publicerad till webben så syns beskrivningen i en sidopanel och i det pdf-dokument som genereras per automatik. För att lägga till en beskrivning på ett objekt: Högerklicka på aktuellt objekt Välj egenskaper Skriv in din text under fliken ”Beskrivning”

Lägg till beskrivning Läs mer »

Skapa modell

I vänsterpanelen har du en översikt över de olika modelltyperna (i modellträdet). När du skapat din nya modell kommer den dyka upp i modellträdet. Är du osäker på vilken modelltyp som passar, för muspekaren över de olika modellerna för att läsa en kortfattad beskrivning om respektive typ. För att skapa en ny modell: Markera önskad

Skapa modell Läs mer »

Skapa repository

När du startar 2c8 Modeling Tool öppnas Repositoryhanteraren. Repository är benämningen på den lagringsplats där dina modeller kommer sparas. Skapa ett nytt repository genom att klicka på ”plus” i menyn. För att öppna ett repository, dubbelklicka på det.  Vill du gå tillbaka till Repositoryhanteraren klicka på “Arkiv – Stäng repository” i menyn eller klicka på

Skapa repository Läs mer »