Topic Tag: kom igang MT

Snabbval

Snabbval kommer underlätta i din framtida modellering. Snabbval är skapat för att din modellering ska både bli enklare och snabbare. Om du för muspekaren över ett objekt kan du med hjälp av pilarna runt det utlagda objektet få förslag på de objekt som kan placeras runt objektet. Det nya objektet kommer då automatiskt få en …

Snabbval Läs mer »

TA BORT (GAMAL KOMIGANG)Skapa en processmodell

Processer används för att visualisera processer med sekvenser och strukturer. Du ska skapa en process processen i nedbrytningen av våra processer objektet: Gå via modellen Start och klicka dig ner i Våra processer med nedbrytningspilen. Skapa en delprocess. Bryt sedan ner delprocessen Hantera bilbokning till en ny process. Beskriv den nya modellen på en aktivitetsnivå.

TA BORT (GAMAL KOMIGANG)Skapa en organisationsmodell

En organisationsmodell används för att visualisera hur resurser och kompetensprofiler utvecklas och bemannas. Du ska skapa en organisationsmodell i nedbrytningen av objektet Vår organisation: Gå via modellen Start och klicka dig ner i Vår organisation med nedbrytningspilen. Skapa en övergripande organisationsmodell där alla avdelningar för organisationen visas. Bryt sedan ner organisationsobjektet Ekonomi till en ny …

TA BORT (GAMAL KOMIGANG)Skapa en organisationsmodell Läs mer »

Skapa nytt lager

Med lager styr du bland annat hur modellinnehållet presenteras i det publicerade materialet. Ett lager är kopplat till en specifik modelltyp och en objekttyp kan bara kopplas till ett lager. Lager används för att dölja information och på det sätt öka läsbarheten. För att skapa ett lager och koppla objekt till aktuellt lager: Öppna en …

Skapa nytt lager Läs mer »

Skapa lista

Listor är till för att visa t.ex. alla befattningar eller dokument. Genom att klicka på en befattning så ser man dess organisatoriska tillhörighet och den process/aktivitet som den utför eller ansvarar för. En lista kan kombineras med en annan lista och då skapa en matris för att se samband. Du kan skapa listor som exempelvis …

Skapa lista Läs mer »

Skapa nedbrytning

För att visa en process på en mer detaljerad nivå använder vi oss av nedbrytningar. Det skapas då en länk från aktuellt objekt till en modell där du kan visa processen mer i detalj. Du kan såklart även skapa nedbrytningar från andra typer av objekt än processer om du behöver. Nedbrytningar kan också skapas från …

Skapa nedbrytning Läs mer »

Länka dokument till objekt

Länkar görs till policy, mallar och checklistor. Dokumenten blir åtkomliga för slutanvändarna via sidopanel och via listor och matriser. För att länka dokument till objekt måste du först skapa din dokumentlänk. För att alla som tittar på det publicerade materialet ska kunna läsa dokumenten som finns länkade i dina modeller måste dokumentet ligga på ett …

Länka dokument till objekt Läs mer »

Lägg till beskrivning

Texter som beskriver hur t.ex. en aktivitet ska utförs läggs in som beskrivning. När modellen är publicerad till webben så syns beskrivningen i en sidopanel och i det pdf-dokument som genereras per automatik. För att lägga till en beskrivning på ett objekt: Högerklicka på aktuellt objekt Välj egenskaper Skriv in din text under fliken ”Beskrivning”

Skapa modell

I vänsterpanelen har du en översikt över de olika modelltyperna (i modellträdet). När du skapat din nya modell kommer den dyka upp i modellträdet. Är du osäker på vilken modelltyp som passar, för muspekaren över de olika modellerna för att läsa en kortfattad beskrivning om respektive typ. För att skapa en ny modell: Markera önskad …

Skapa modell Läs mer »

Skapa repository

När du startar 2c8 Modeling Tool öppnas Repositoryhanteraren. Repository är benämningen på den lagringsplats där dina modeller kommer sparas. Skapa ett nytt repository genom att klicka på ”plus” i menyn. För att öppna ett repository, dubbelklicka på det.  Vill du gå tillbaka till Repositoryhanteraren klicka på “Arkiv – Stäng repository” i menyn eller klicka på …

Skapa repository Läs mer »