Energimyndigheten

Summering från Energimyndigheten – 2c8 Lite Nivå 1

På teamsytan ”2c8” under kanalerna “Hjälpstuga” och “Nätverk för modellörer” hittar du b.la.: Tack för ditt deltagande och lycka till med processmodelleringen, vi hoppas att vi får se dig på nästa 2c8 Lite nätverksträff!