Intressentmodell enligt Energimyndighetens standard

Intressentmodell ritat enligt energimyndighetens standard

Här visas alltså alla intressenter för processen “Hantera ansökan om stödinsats”. Energimyndigheten har ingen generell intressentmodell över alla intressenter för hela myndigheten som visades i föregående ämne. Vi har istället valt att utgå från en process, och utifrån processen identifiera dens intressenter.

Kravmodell ritad enligt energimyndighetens standard

Här kan vi se ett exempel på en kravmodell enligt Energimyndighetens standard. Här placerar man intressentobjektet i mitten av modellen och utifrån den utvalda intressenten identifieras de krav som intressenten ställer på just den här processen.