Topic Tag: 5.3

Introduktion till server och workflow

Detta ämne presenterar hur man jobbar tillsammans med sina kollegor med hjälp av server och workflow funktionaliteten. I filmen ovan behöver du själv alltså inte jobba i 2c8 Apps.

Nackdelar med utkast-Lite

Detta ämne presenterar vilka nackdelar som finns när man jobbar med utkast i 2c8 Lite. I filmen ovan behöver du själv alltså inte jobba i 2c8 Apps utan du kan luta dig tillbaka och observera.

Nackdelar med utkast

Detta ämne presenterar vilka nackdelar som finns när man jobbar med utkast i 2c8 Lite. I filmen ovan behöver ni själva alltså inte jobba i 2c8 Apps utan ni kan luta er tillbaka och observera.

Introduktion till server och workflow-MT

Detta ämne introducerar kort hur man jobbar tillsammans med sina kollegor med hjälp av server och workflow funktionaliteten i 2c8 Apps. I filmen ovan behöver du själv alltså inte jobba i 2c8 Apps.

Introduktion till egendefinierade relationer

I detta ämne går vi igenom: Vad egendefinierade relationer är Vad man kan använda egendefinierade relationer till Hur man skapar en egendefinierad relation Hur man kopplar en egendefinierade relation till ett objekt