5.3

Nackdelar med utkast-Lite

Detta ämne presenterar vilka nackdelar som finns när man jobbar med utkast i 2c8 Lite. I filmen ovan behöver du själv alltså inte jobba i 2c8 Apps utan du kan luta dig tillbaka och observera.

Nackdelar med utkast

Detta ämne presenterar vilka nackdelar som finns när man jobbar med utkast i 2c8 Lite. I filmen ovan behöver ni själva alltså inte jobba i 2c8 Apps utan ni kan luta er tillbaka och observera.

Ändra färgprofilen

Denna video utgår från ett annat repository men visar ett exempel på hur man kan anpassa och skapa en färgprofil från repositoryt.

Introduktion till egendefinierade relationer

I detta ämne går vi igenom: Vad egendefinierade relationer är Vad man kan använda egendefinierade relationer till Hur man skapar en egendefinierad relation Hur man kopplar en egendefinierade relation till ett objekt