Topic Tag: 5.3

Introduktion till server och workflow

Detta ämne presenterar hur man jobbar tillsammans med sina kollegor med hjälp av server och workflow funktionaliteten. I filmen ovan behöver du själv alltså inte jobba i 2c8 Apps.

Nackdelar med utkast

Detta ämne presenterar vilka nackdelar som finns när man jobbar med utkast i 2c8 Lite. I filmen ovan behöver du själv alltså inte jobba i 2c8 Apps utan du kan luta dig tillbaka och observera.

Nackdelar med utkast

Detta ämne presenterar vilka nackdelar som finns när man jobbar med utkast i 2c8 Lite. I filmen ovan behöver ni själva alltså inte jobba i 2c8 Apps utan ni kan luta er tillbaka och observera.

Introduktion till server och workflow

Detta ämne presenterar hur man jobbar tillsammans med sina kollegor med hjälp av server och workflow funktionaliteten. I filmen ovan behöver du själv alltså inte jobba i 2c8 Apps.

Introduktion till egendefinierade relationer

I detta ämne går vi igenom: Vad egendefinierade relationer är Vad man kan använda egendefinierade relationer till Hur man skapar en egendefinierad relation Hur man kopplar en egendefinierade relation till ett objekt

Använd fält som urval

I detta ämne går vi igenom: Hur man sätta fält på fler objekt samtidigt Hur man använder fält som filtrering på lista