2c8 Lite Nivå 1

Dokument-Lite

I filmen ovan visas exempel på typer av dokument man kan tänkas länka till i denna process. Du kan välja vilket dokument som helst på din dator som du vill länka till de olika objekten.