Topic Tag: 2c8 Lite Nivå 1

Introduktion till server och workflow

Detta ämne presenterar hur man jobbar tillsammans med sina kollegor med hjälp av server och workflow funktionaliteten. I filmen ovan behöver du själv alltså inte jobba i 2c8 Apps.

Nackdelar med utkast

Detta ämne presenterar vilka nackdelar som finns när man jobbar med utkast i 2c8 Lite. I filmen ovan behöver du själv alltså inte jobba i 2c8 Apps utan du kan luta dig tillbaka och observera.

Introduktion

Klicka här för att läsa mer om definitioner i 2c8 Apps.

Avslutande test

För att du ska få en sista kontroll på att du kommer i håg det viktiga så kommer här ett slutligt test. Blir du osäker på frågorna så testa gärna innan du svarar. Det är alltså inget certifierande test utan en kontroll på att du har egen förmåga att hantera 2c8 Lite. Du kan även …

Avslutande test Läs mer »

Summering av 2c8 Lite Nivå 1

Du har nu gått igenom alla avsnitten i denna utbildning och fått kunskap om: Applikationens funktionalitet och gränssnitt för att bygga processmodeller Hantering av objekt och modeller Hur du länkar till dokument och information Hur du delar modeller Hur du använder dig av workflow Vi har också behandlat olika typer av modeller så som: Processmodeller …

Summering av 2c8 Lite Nivå 1 Läs mer »