2c8 Modeling Tool

Skapa nedbrytning

För att visa en process på en mer detaljerad nivå använder vi oss av nedbrytningar. Det skapas då en länk från aktuellt objekt till en modell där du kan visa processen mer i detalj. Du kan såklart även skapa nedbrytningar från andra typer av objekt än processer om du behöver. Nedbrytningar kan också skapas från […]

Skapa nedbrytning Läs mer »

Länka dokument till objekt

Länkar görs till policy, mallar och checklistor. Dokumenten blir åtkomliga för slutanvändarna via sidopanel och via listor och matriser. För att länka dokument till objekt måste du först skapa din dokumentlänk. För att alla som tittar på det publicerade materialet ska kunna läsa dokumenten som finns länkade i dina modeller måste dokumentet ligga på ett

Länka dokument till objekt Läs mer »

Lägg till beskrivning

Texter som beskriver hur t.ex. en aktivitet ska utförs läggs in som beskrivning. När modellen är publicerad till webben så syns beskrivningen i en sidopanel och i det pdf-dokument som genereras per automatik. För att lägga till en beskrivning på ett objekt: Högerklicka på aktuellt objekt Välj egenskaper Skriv in din text under fliken ”Beskrivning”

Lägg till beskrivning Läs mer »

Skapa modell

I vänsterpanelen har du en översikt över de olika modelltyperna (i modellträdet). När du skapat din nya modell kommer den dyka upp i modellträdet. Är du osäker på vilken modelltyp som passar, för muspekaren över de olika modellerna för att läsa en kortfattad beskrivning om respektive typ. För att skapa en ny modell: Markera önskad

Skapa modell Läs mer »

Skapa repository

När du startar 2c8 Modeling Tool öppnas Repositoryhanteraren. Repository är benämningen på den lagringsplats där dina modeller kommer sparas. Skapa ett nytt repository genom att klicka på ”plus” i menyn. För att öppna ett repository, dubbelklicka på det.  Vill du gå tillbaka till Repositoryhanteraren klicka på “Arkiv – Stäng repository” i menyn eller klicka på

Skapa repository Läs mer »

Create matrices

Exercise Create the following matrices Name X-axis Y-axis Relation Requirement matrix All processes ISO-Requirements Used in Responsibility matrix Process and activities* Roles and positions R – ResponsibleA – AccountableC – ConsultedI – Informed Document overview Process and activities All documents Connected to *) Group by model

Create matrices Läs mer »

Introduction to Matrices

With the help of matrices we can easily create an overview of how objects and models relate to each other in a repository. This provides a simple view for further analysis. Matrices are based on two lists and one can combine an object list with another object list or with a model list. Document lists

Introduction to Matrices Läs mer »