Topic Category: 2c8 Modeling Tool

Nackdelar med utkast

Detta ämne presenterar vilka nackdelar som finns när man jobbar med utkast i 2c8 Lite. I filmen ovan behöver ni själva alltså inte jobba i 2c8 Apps utan ni kan luta er tillbaka och observera.

Introduktion till server och workflow

Detta ämne introducerar kort hur man jobbar tillsammans med sina kollegor med hjälp av server och workflow funktionaliteten i 2c8 Apps. I filmen ovan behöver du själv alltså inte jobba i 2c8 Apps.

Introduktion till egendefinierade relationer

I detta ämne går vi igenom: Vad egendefinierade relationer är Vad man kan använda egendefinierade relationer till Hur man skapar en egendefinierad relation Hur man kopplar en egendefinierade relation till ett objekt