2c8 Lite

Create a document link

To link a document to an object right click on the object and choose: “Document – New document link / Existing document link”. When you choose to create a new document link you will get a pop up where you can enter a title, select type and browse or paste a link to your document. …

Create a document link Läs mer »

Skapa nedbrytning

Skapa en nedbrytning genom att högerklicka på ett objekt och välj: “Nedbrytningar – Skapa ny”. Din nya modell öppnas upp och du kan använda bakåtpilen för att navigera tillbaka till modellen du skapade nedbrytningen från. Observera att en modell kan ha fler nedbrytningar.

Hantera lager

Med lager styr du bland annat hur modellinnehållet presenteras i det publicerade materialet. Ett lager är kopplat till en specifik modelltyp och en objekttyp kan bara kopplas till ett lager. För att skapa ett lager och koppla objekt till aktuellt lager behöver lager skapas i Modeling Tool. Du kan tända och släcka lagren för att …

Hantera lager Läs mer »

Länka dokument till objekt

För att länka dokument till objekt högerklicka på önskat objekt och välj: ”Dokument – Ny dokumentlänk / Använd existerande dokument länk”. Väljer du en ny dokumentlänk får du upp en pop up. Här fyller du i uppgifter som titel, väljer typ av dokument och bläddrar i ditt nätverk eller klistrar in en länk till ditt …

Länka dokument till objekt Läs mer »

Lägg till beskrivning

För att lägga till en beskrivning på ett objekt: Högerklicka på aktuellt objekt. Välj ”Beskrivningar”.

Skapa modell

Obs! när du skapar en ny modell i 2c8 Lite skapar du något vi kallar ett utkast. Den är skapad på din egen dator och har inte tillgång till det repository du jobbar mot tillsammans med dina kollegor. Utkastet måste skickas in och accepteras av någon med vår basprodukt 2c8 Modeling Tool för att modellen …

Skapa modell Läs mer »