Kom igång guide 2c8 Lite

Kom igång med 2c8 Lite

Den här kom igång guiden är en gratis utbildning som är öppen för alla. Du behöver alltså inte logga in och ha tillgång till ett konto på 2c8 Academy för att komma åt utbildningens innehåll.

Se också: Stöd i 2c8 Lite och kortkommandon för 2c8 Lite.
Ladda gärna ner dokumentet innehållande tips och tricks i 2c8 Lite.

På vår hemsida kan du läsa om skillnaderna mellan 2c8 Modeling tool och 2c8 Lite.

Som 2c8 Lite användare blir du tilldelad repositoryn och dess tillhörande modeller av en 2c8 Administratör i 2c8 Modeling Tool. När du blivit tilldelad repositoryn och tillhörande modeller kan det se ut såhär:

  • Rutan “Modelleras av mig” innehåller alla de modeller som du är modellör för.oavsett status på modellen. Här kan du alltså hitta alla dina modeller oavsett om de är redigerbara, under granskning, godkännande eller godkända osv.
  • I rutan “Granskas/godkänns av mig” hittar du de modellerna som du antingen är satt som granskare eller godkännare för.
  • I rutan “Modeller att granska/godkänna” visas alla modeller som skickats in för antingen granskning eller godkännande, för att visa på att du har modeller att granska/godkänna.
  • Rutan ”Mina modeller” innehåller de utkast-modeller som du skapat i 2c8 Lite och i rutan “Skickat för förvaltning” hittar du en översikt på de utkast som du skickat in för förvaltning.

I avsnittet “kom igång guide 2c8 Lite” nedan kommer vi att gå igenom dessa ämnen:

  • Skapa modell (utkast)
  • Snabbval
  • Länka dokument till objekt
  • Skapa nedbrytning

Utbildningens innehåll

Expandera alla