Informationsmodellering 2c8

Informationsmodellering med 2c8 Modeling Tool

Nuvarande status
Ej anmäld
Pris
7 900 kr

Detta är en lärarledd utbildning.

Våra lärarledda utbildningar kan man antingen välja att gå på plats hos oss eller på distans via skärmdelningsverktyg vid ett specifikt tillfälle. Nedan hittar du kommande utbildningstillfällen.

Det är vanligt att tillgång till relevant information i en process beskrivs som den bästa möjligheten för förbättring av processen.

Att kunna identifiera, definiera och strukturera information i modellform utgör ett starkt redskap för att kunna kommunicera verksamhetens informationstillgångar och skapa möjlighet och förutsättning för innovation och utveckling av tjänster, erbjudanden och processer. Med en medvetenhet om verksamhetens informationstillgång ökar precisionen vid t ex processutveckling eller krav på IT-stöd.

Upplägg

Under utbildningsdagen varvar vi teoretiska pass med praktiska övningar i 2c8 och diskussioner. Vi går igenom informationsmodellens användning och sammanhang till andra verksamhetsmodeller. Efter avslutad utbildning ingår 1 individuell coachning-session med någon av utbildningsledarna för att du ska komma igång i ditt arbete.

 • Vad är en informationsmodell, teorin bakom objekt, relationer och egenskaper
 • Hur du tar fram en informationsmodell (begrepps-/objekt-/datamodell)
 • Kvalitetssäkring med checklistor och granskning av modeller
 • Modellering av informationsbehov i processer
 • Informationsmodellen, en del av verksamhetsbeskrivningens helhet

Efter utbildningen

 • Har du grundläggande kunskap om informationsmodellering
 • Kan du identifiera, definiera och beskriva information i modellform
 • Har du förmågan att rita informationsmodeller i 2c8 och återanvända objekt från andra modeller i 2c8
 • Kan du läsa och kvalitetsgranska informationsmodeller
 • Förstår du informationens betydelse vid verksamhetsutveckling

Målgrupp för utbildningen

Denna utbildning vänder sig till dig som i din yrkesroll arbetar med, eller har behov av att bli bättre på att arbeta med, informationsmodeller i gränslandet mellan affär och IT i en roll inom exempelvis verksamhetsutveckling, verksamhetsarkitektur, kravställning på IT-stöd eller processutveckling.

Förutsättningar

Förberedelse

 • 2c8 Modeling Tool inkl. licens ska vara installerad på egen dator.
 • Minst version 5.4 installerad av 2c8 Modeling Tool.
 • Vi rekommenderar att du under utbildningen har två skärmar kopplade till din dator. En skärm för utbildarens skärm och en där du själv kan arbeta.

Kommande utbildningstillfällen

Distansutbildningar

Denna lärarledda utbildning hålls digitalt via skärmvisningsprogram.

Är det tomt ovan, har vi inga inbokade utbildningstillfällen. Kontakta academy@2c8.com vid intresse.