Kortkommandon 2c8 Lite

Standard:

Avbryt – Esc

Nästa segment – Tabb

Föregående segment – Shift+tabb

Markera alla – Ctrl+A

Kopiera – Ctrl+C

Klipp ut – Ctrl+X

Klistra in – Ctrl+V

Klistra in som kopia – Ctrl+shift+V

Ångra – Ctrl+Z

Gör om – Ctrl+Y

Uppdatera sidan – F5

Flytta objekt:

Flytta åt vänster – Vänsterpil

Flytta åt höger – Högerpil

Flytta uppåt – Uppil

Flytta nedåt – Nedpil

Flytta ett litet steg åt vänster – Shift+vänsterpil

Flytta ett litet steg åt höger – Shift+högerpil

Flytta ett litet steg uppåt – Shift+upppil

Flytta ett litet steg nedåt – Shift+vänsterpil

Justera:

Justera symboler – J

Justera storlek – S

Justera höjd – Ctrl+shift+H

Justera bredd – Ctrl+shift+W

Justera vänsterkant – Ctrl+shift+vänsterpil

Justera högerkant- Ctrl+shift+högerpil

Justera överkant- Ctrl+shift+uppil

Justera nedre kant – Ctrl+shift+nedpil

Växla symboltyp – X

Justera relationer – mellanslag

Skapa relation – R

Centrera ettikett – L

Navigera:

Välj nästa (vänster) – Ctrl+vänsterpil

Välj nästa (höger) – Ctrl+högerpil

Välj nästa (uppåt) – Ctrl+uppil

Välj nästa (nedåt) – Ctrl+nedpil

Följ nedbrytning – Enter

Zooma in – Ctrl+Plus

Zooma ut – Ctrl+Minus

Snabbval:

Snabbval (vänster) – Ctrl+shift+vänsterpil

Snabbval (höger) – Ctrl+shift+högerpil

Snabbval (uppåt) – Ctrl+shift+uppil

Snabbval (nedåt) – Ctrl+shift+nedpil

Slå på/av snabbval – Ctrl+Q