Utvärdering utbildning

Nedan kan du ge oss feedback på genomförd utbildning. Klicka på den typ av utbildning du gått för att öppna upp utvärderingsformuläret.

Lärarledd utbildning

Onlineutbildning