Förvaltning med 2c8 Apps

När du tjänat in denna utmärkelse har du förmågan att metodisk sätta upp ett förvaltningsarbete med en processorganisation och förvaltningsflöden i 2c8 Apps, samt verktyg för processmognad och processuppföljning.

1 Step