FAQ Category: 2c8 Modeling Tool

How does Quickdraw work?

Quickdraw is activated in the toolbar and is used to quickly build a model from existing symbols. Hold the mouse over a symbol to show arrows in the directions where suggestions for relations to new symbols exist. Hold the mouse over an arrow to show the suggested symbols in that direction. When you click on …

How does Quickdraw work? Read More »

How do I remove a breakdown?

To remove a breakdown on an object or relation you simply right click on the object/relation, go to “Breakdowns”, and hover over the breakdown you want to remove, and select “Remove breakdown”.

Hur inaktiverar jag en användare på servern?

För att inaktivera en användare på servern så bockar du ur check-boxen “Aktiv” för användaren. Detta görs under “Användare och rättigheter”. Läs om hur du sedan ser dessa inaktiva användare på servern här.